Ozbekiston tarixi 8-sinf  Ozbekiston tarixi 8-sinf  Ozbekiston tarixi 8-sinf

Ozbekiston tarixi 8-sinf Ozbekiston tarixi 8-sinf   Version:  1.0.0Application Description:

Q. USMONOV, U. JO'RAYEV, N. NORQULOV
O'ZBEISTON TARIXI
(XVI”XIX asrning birinchi yarmi) 8-SINF UCHUN DARSLI Qayta ishlangan 3-nashri
O 'zbekiston Respublikasi Xalq ta 'limi vazirligi tasdiqlagan
O'QITUVCHI" NASHRIYOT - MATBAA IJODIY UYI TOSHENT”2014
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo'yicha ekspert guruhining 2006-yil 5-iyundagi 1451/1-2-289- sonli xulosasiga binoan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta 'limi vazirligining Respublika Ta'lim markazi tarix fanlari o'quv-metodik engashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Mas'ul muhanir: Q. Rajabov ” O'zR FA Tarix instituti bo'lim mudiri, tarix fanlari doklori.
Taqrizchilar:
A. Zamonov ” O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz bo'limi boshlig'i;
U. Haydaroy ” Buxoro tuman 13-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi.
Darslikdagi har bir mavzuni o'rganishda
Sizga yordamlashuvchi belgilarga e'tibor bering:
Bu belgi muhim tarixiy voqealarni yodda tutishni talab qiladi.
Bu belgi Simi herilgan matnni diqqat bilan o 'qishga undaydi.
Bu belgi matnda uchrayd‚gan atama va asosiy tushunchalarning mazmunini bilib olishga da'vat etadi.
Bu belgi Sizdan mavzu bo 'yicha berilgan savollcuga javob berishni, topshiriqlarni bajarishni talab qiladi.
Bu belgi har bir davrga oid topshiriqlarni mustaqil bajarishga da'vat qiladi

Conclusion

To conclude Ozbekiston tarixi 8-sinf works on Android operating system and can be easily downloaded using the below download link according to Freeware license. Ozbekiston tarixi 8-sinf download file is only 11.2 MB  in size.
Ozbekiston tarixi 8-sinf was filed under the Books category and was reviewed in softlookup.com and receive 5/5 Score.
Ozbekiston tarixi 8-sinf has been tested by our team against viruses, spyware, adware, trojan, backdoors and was found to be 100% clean. We will recheck Ozbekiston tarixi 8-sinf when updated to assure that it remains clean.

Ozbekiston tarixi 8-sinf user Review

Please review Ozbekiston tarixi 8-sinf application and submit your comments below. We will collect all comments in an effort to determine whether the Ozbekiston tarixi 8-sinf software is reliable, perform as expected and deliver the promised features and functionalities.

Popularity 10/10 - Downloads - 36 - Score - 5/5Category: Books 
Publisher: Turkiston
Last Updated: 02/14/2019
Requirements: Android 4.0+
License: Freeware
Operating system: Android
Hits: 618
File size: 11.2 MB 

Leave A comment
Name: *
E-Mail: *
Comment: *