Ozbekiston tarixi 8-sinf Ozbekiston tarixi 8-sinf

 1.0.0 for Android - APK Download
Ozbekiston tarixi 8-sinf ScreenShot1
Ozbekiston tarixi 8-sinf ScreenShot1
Ozbekiston tarixi 8-sinf ScreenShot2
Ozbekiston tarixi 8-sinf ScreenShot2
Ozbekiston tarixi 8-sinf ScreenShot3
Ozbekiston tarixi 8-sinf ScreenShot3

Q. USMONOV, U. JO'RAYEV, N. NORQULOV
O'ZBEISTON TARIXI
(XVI”XIX asrning birinchi yarmi) 8-SINF UCHUN DARSLI Qayta ishlangan 3-nashri
O 'zbekiston Respublikasi Xalq ta 'limi vazirligi tasdiqlagan
O'QITUVCHI" NASHRIYOT - MATBAA IJODIY UYI TOSHENT”2014
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo'yicha ekspert guruhining 2006-yil 5-iyundagi 1451/1-2-289- sonli xulosasiga binoan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta 'limi vazirligining Respublika Ta'lim markazi tarix fanlari o'quv-metodik engashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Mas'ul muhanir: Q. Rajabov ” O'zR FA Tarix instituti bo'lim mudiri, tarix fanlari doklori.
Taqrizchilar:
A. Zamonov ” O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz bo'limi boshlig'i;
U. Haydaroy ” Buxoro tuman 13-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchisi.
Darslikdagi har bir mavzuni o'rganishda
Sizga yordamlashuvchi belgilarga e'tibor bering:
Bu belgi muhim tarixiy voqealarni yodda tutishni talab qiladi.
Bu belgi Simi herilgan matnni diqqat bilan o 'qishga undaydi.
Bu belgi matnda uchrayd‚gan atama va asosiy tushunchalarning mazmunini bilib olishga da'vat etadi.
Bu belgi Sizdan mavzu bo 'yicha berilgan savollcuga javob berishni, topshiriqlarni bajarishni talab qiladi.
Bu belgi har bir davrga oid topshiriqlarni mustaqil bajarishga da'vat qiladi

Conclusion

Ozbekiston tarixi 8-sinf has been tested by our team against viruses, spyware, adware, trojan, backdoors and was found to be 100% clean. We will recheck Ozbekiston tarixi 8-sinf when updated to assure that it remains clean.

Additional information:

Application Name:
Ozbekiston tarixi 8-sinf
Version:
1.0.0
Developed By:
Turkiston
File Size:
11.2 MB
Requirements:
Android 4.0+
APK File Name:
O zbekiston tarixi 8 sinf_v1.0.0.apk


Reviewer overview

Ozbekiston tarixi 8-sinf Review

Please review Ozbekiston tarixi 8-sinf application and submit your comments below. We will collect all comments in an effort to determine whether the Ozbekiston tarixi 8-sinf app is reliable, perform as expected and deliver the promised features and functionalities.

5

Popularity 5/10

Downloads - 36

Score - 5


Leave a Comment